Członek PSIK | Trigon
Trigon jest członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.