Trigon | Grupa Trigon

Jesteśmy niezależną, polską grupą finansową, która łączy w sobie usługi bankowości inwestycyjnej oraz domu maklerskiego.

• • 
Bankowość Inwestycyjna

Trigon Investment Banking działa w ramach naszej grupy, oferując szeroki wachlarz usług bankowości inwestycyjnej dla klientów instytucjonalnych. Wspiera klientów w kluczowych wyzwaniach finansowych i transakcyjnych, świadcząc innowacyjne usługi doradcze.

• • 
Dom Maklerski

Trigon Dom Maklerski działa w ramach naszej grupy na podstawie licencji Komisji Nadzoru Finansowego wydanej 30 września 1991 roku. Obsługuje instytucjonalnych inwestorów, inwestorów indywidualnych oraz emitentów papierów wartościowych.

 

Trigon jest członkiem i doradcą wielu instytucji

• • 

Trigon jest członkiem IMAP – niezależnej organizacji skupiającej się na fuzjach i przejęciach, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Izby Domów Maklerskich, Alternatywnego Systemu Obrotu BondSpot oraz członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych i bezpośrednim członkiem Pracodawców RP. Dodatkowo Trigon jest autoryzowanym doradcą NewConnect oraz rynku Catalyst.

Członek GPW

Trigon jest członkiem Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie.

Członek IDN

Trigon jest członkiem Izby Domów Maklerskich.

Członek PSIK

Trigon jest członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

Zapraszamy do kontaktu

• • 

• • 
Bankowość Inwestycyjna

Kliknij i dowiedz się jak się z nami skontaktować

• • 
Dom Maklerski

Kliknij i dowiedz się jak się z nami skontaktować.