member | Trigon

Członek GPW

Trigon jest członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Członek IDN

Trigon jest członkiem Izby Domów Maklerskich.

Członek PSIK

Trigon jest członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.